Individuální poradenství a psychoterapii Zastavte se s tím, co Vás trápí. Nebraňte se ničemu, nevyhýbejte se tomu, nebojujte s tím. Jen to pozorujte a dovolte tomu být. Sdílejte to se mnou. Pomůžu Vám to přijmout a odblokovat. A přijde uvolnění, klid, změna. Nabízím krátkodobou – poradenskou nebo dlouhodobější – terapeutickou pomoc. Setkání probíhá v terapeutické místnosti, kde mi po vzájemném představení svými slovy řeknete, s čím ke mně přicházíte. Po vyslechnutí Vašeho příběhu Vás vedu jednoduchými pokyny k tělesně zakotvenému  prožívání, při kterém může dojít k integraci a přijetí nepříjemných emocí a stavů, k uvolnění zablokované energie v těle a nastolení emočního klidu, rovnováhy.

IMG_0721

Objednání a cena: Můžete se ke mně objednat na t.č.+420 721 206 874 nebo emailem lenka@tanecduse.net. Cena terapie či konzultace je 500 Kč za 60minut  a 125 Kč za každých dalších 15minut, protože čas – doba trvání každé terapie je individuální. Nabízím terapeutické setkání i přes skype, viz Kontakt

S čím Vám mohu hlavně pomoci:

1.Práce s nepříjemnými emocemi, stavy pocity úzkosti, strachu, hněvu, smutku a deprese, pocity nejistoty a studu, zoufalství, bezmoci, bezradnosti, pocity osamělosti, prázdnoty, vyhoření, nesmyslnosti života a jiné

2. Změna vztahu k sobě samému  Klíčovým tématem v životě každého z nás je sebeúcta a sebeláska. Potřebujeme se cítit ve svém těle doma a důvěřovat svým pocitům, své intuici a stát si za svou pravdou.

3. Léčení vnitřního dítěte – za mnohými našimi nepříjemnými stavy v přítomnosti se skrývá naše opuštěné vnitřní dítě, které volá po pozornosti,přijetí a lásce.

4. Změna vztahu k partnerovi – Když se otevřete svým zraněním a začnete je léčit, můžete změnit vztah k sobě a partnerovi od závislosti k lásce. Tam, kde chybí sebeláska – láska k sobě samému, nemůže být ani skutečná láska v partnerském vztahu. 5. Zlepšení kvality života a osobní rozvoj – Pomůžu Vám zjistit, co chcete, co potřebujete ve svém životě, jaké jsou Vaše touhy a přání, poslání a vize.

6. Aktivní ovlivnění stavu nemoci, psychosomatické a zdravotní problémy

7. Psychospirituální krize Každá terapie  je pro klienta léčivá i tím, že nic nehodnotím, neposuzuji, ale naopak vše, co mi klient říká, přijímám s láskou a pochopením. Během terapie nabízím klientovi svou empatii – porozumění vcítěním, akceptaci- bezvýhradné přijetí, autentičnost, otevřenost, vstřícnost a vřelost. Klient se tak učí přijímat své pocity a sám sebe takového, jaký je. Na konci terapie předávám klientovi léčivou energii – Lásku pro změnu. Pracuji také s léčivou uzemňující energií Matky Země u klientů, kteří mají problémy se svojí myslí, žijí ve světě svých představ, myšlenek a ne v těle, ve své přítomnosti. Na konci setkání domlouvám s klientem formální stránky terapie jako je den a hodina další schůzky a finanční částku, kterou za terapii zaplatí, počet plánovaných setkání (většinou navrhuji tři setkání, po kterých už klient cítí , jak mu terapii pomáhá, zaznamenává změnu a pak se dále rozhoduje, jestli chce v další terapii pokračovat). Jako terapeutka stavím každé setkání na vztahu vzájemného respektu, úcty a důvěry. Po terapii zaručuji zachování naprosté diskrétnosti a mlčenlivosti podle terapeutického kodexu zásad.