Jsem psychoterapeutka a celostní terapeutka. Ve svém životě jsem prošla mnohými změnami a osobní krizí, ze které jsem si odnesla cenné zkušenosti. Díky nemoci jsem se naučila naslouchat svému tělu a pocitům. Po studiu psychoterapie a psychoterapeutickém výcviku jsem začala pracovat jako terapeutka a spojila své vzdělání se zkušenostmi z vlastního života. 

Momentálně pracuji individuálně s klienty, pořádám přednášky nebo lekce spontánního tance pro skupiny. Miluji pohyb, muziku, rytmy a tvořivé vyjadřování ve všech podobách. Moje práce terapeutky je pro mě stálou inspirací v životě, přináší mi pocity naplnění a smyslu. 

Průběh vzdělání:

1982 – 1987 Univerzita J.E.Purkyně, Přírodovědecká fakulta, doktorát

1998 – 2002 Pražská psychoterapeutická fakulta šestisemestrové teoretické studium psychoterapie

2001 – 2004 Sebezkušenostní komunitní výcvik v satiterapii – 680 hodin nácviku praxe – 200 hodin speciální teorie – 21 hodin supervize – zpracování 1 technické studie – zpracování 1 případové studie 17.4. 2004 ukončení studia,závěrečná zkouška, získání diplomu

2017 – komplexní celoroční výcvik v regresních technikách v rozsahu 67 hodin teoretické přípravy, 80 hodin praxe

Semináře: Relaxačni techniky, Základy metody osobní existenciální analýzy, Na vlně dechu a rytmu, Dramaterapie, Taneční terapie, Terapie zaměřená na tělo, Jak se v psychoterapeutické práci inspirovat tělem, Tělesně zakotvené prožívání I., II., Neverbální techniky, Mohendžodaro, 

Můj příběh
Moje cesta k terapii byla dlouhá a vedla přes můj osobní příběh, moje léčení. Začala někdy na gymnáziu, kde jsem měla velký sen – studium psychologie. Byla to silná touha, které jsem jako studentka „nerozuměla“ a po ukončení střední školy vzhledem k postavení naší rodiny v tehdejší socialistické společnosti jsem zvolila studium přírodovědy.

Ke svému snu jsem se vrátila až na mateřské dovolené se třemi dětmi, kdy jsem cítila, že „něco“ není v pořádku, že si s životem nevím rady. Chtěla jsem více porozumět sama sobě a zároveň pomáhat okolí, tak jsem začala studovat Psychosociální fakultu a rozhodla se projít čtyřletým psychoterapeutickým výcvikem. Tehdy jsem objevila, že skutečnou pomoc potřebuji já. Prošla jsem studiem, obdobím nemoci, silných osobních krizí a postupně jsem objevovala, že jenom něco „vědět“ nestačí, že potřebuji věnovat laskavou pozornost svému tělu a naslouchat svému srdci. Uvědomovala jsem si, že můžu hodně porozumět a pochopit sama sebe přes zážitky z dětství, že tam je to „zamotané klubko“ a pustila jsem se do jeho „odmotávání“. Prošla jsem jako klientka skupinovou a individuální psychoterapií, věnovala se kreslení mandal – léčivých kruhů. Po mateřské dovolené jsem začala pracovat v našem školství, kde každodenní praxe s dětmi všeho věku mi byla náročnou „školou života“.
Cítila jsem potřebu tvořit sama za sebe, tak jsem se rozhodla „podnikat tancem“ a obohatila jsem svůj život o lekce spontánního tance, sdílení se skupinou. Sama na vlastní kůži jsem pociťovala, jak mě ta setkání dělají dobře, uzdravují, jakou úžasnou léčivou sílu má tanec.
Nakonec jsem našla odvahu opustit jistotu školství a rozhodla se podnikat jako soukromá terapeutka. Moje práce je pro mě smysluplným posláním a naplněním mého snu.