Jste-li v jakékoliv obtížné životní situaci, se kterou si nevíte rady, trápí Vás nepříjemné stavy, nemoc nebo jste nespokojeni ve svých vztazích, ráda Vám pomůžu, abyste nalezli cestu k uzdravení svého života. Můžete se ke mně objednat na individuální poradenství – konzultace ohledně zdraví, vztahů a práce. Poskytuji krátkodobé a dlouhodobé terapie podle závažnosti Vašich obtíží. Ráda Vás také budu doprovázet na Vaší cestě sebepoznání a osobního rozvoje. Pracuji s dětmi, dospívajícími a dospělými. Setkání probíhá v útulné terapeutické místnosti.

 

IMG_0721

Objednání a cena: Můžete se ke mně objednat na t.č.+420 721 206 874 nebo emailem lenka@tanecduse.net. Cena konzultace či terapie je 600 Kč za 60 minut a 150 Kč za každých dalších 15 minut, protože čas – doba trvání každé terapie je individuální. Z mých zkušeností se ale doba terapie přibližuje většinou k dvěma hodinám.

Setkání nehradí zdravotní pojišťovna. Výhodou pro Vás mohou být krátké objednávající lhůty, nepotřebujete doporučení od lékaře, nedostanete žádnou diagnozu do zdravotnické dokumentace a veškerá komunikace na sezení zůstává přísně diskrétní.

 

S čím Vám mohu hlavně pomoci:

1.Práce s nepříjemnými emocemi, stavy
pocity úzkosti, strachu, hněvu, smutku a deprese, pocity nejistoty a studu, křivdy a viny, zoufalství, bezmoci, bezradnosti, pocity osamělosti, opuštěnosti, prázdnoty, vyhoření, nesmyslnosti života a jiné.

2. Změna vztahu k sobě samému
Klíčovým tématem v životě každého z nás je sebehodnota a sebeláska. Potřebujeme se cítit ve svém těle doma a důvěřovat svým pocitům, své intuici a stát si za svými názory.

3. Léčení vnitřního dítěte
Za mnohými našimi nepříjemnými stavy v přítomnosti se skrývá naše opuštěné vnitřní dítě, které volá po pozornosti, přijetí a lásce.

4. Změna vztahu k partnerovi
Když se otevřeme svým zraněním a začneme je léčit, můžeme změnit vztah k sobě a partnerovi od závislosti k lásce. Tam, kde chybí sebeláska – láska k sobě samému, nemůže být ani skutečná láska v partnerském vztahu.

5. Zlepšení kvality života a osobní rozvoj
Potřebujeme si ujasnit, co chceme ve svém životě. Své přání, touhy, poslání a vize.

6. Aktivní ovlivnění stavu nemoci
psychosomatické a zdravotní problémy

7. Psychospirituální krize

 

Principy terapie:

Ve své terapeutické praxi vycházím z principu, že všichni jsme tvořeni třemi důležitými částmi: tělem, které nám přináší vjemy, srdcem, které zprostředkovává naše cítění a hlavou, jehož činností je myšlení. Když chceme být zdraví a spokojení, potřebujeme věnovat pozornost všem svým částem: uspokojovat potřeby těla a pečovat o něj, vnímat a přijímat své pocity (ať už příjemné či nepříjemné) a uvědomovat si své myšlenky. Jedině tak můžeme zajistit důležitou rovnováhu a  zdraví ve svém životě.

V této době je velice časté, že lidé věnují mnohem více pozornosti svým myšlenkám než pocitům a potřebám svého těla. Žijí v povinnostech, starostech, obavách a pochybnostech  – „ve své hlavě“, Velice často si neumějí užít přítomný okamžik, ale žijí v křivdách a bolestech minulosti nebo v obavách z budoucnosti. Mají narušenou komplexní rovnováhu a pociťují psychické nebo zdravotní problémy. Necítí se ve svých životech spokojeni a šťastni.

Při terapii pomáhám lidem obnovit harmonickou rovnováhu mezi tělem, srdcem a hlavou. Přivádím je k vnímání jejich těla, tělesných signálů, pomáhám jim se uzemňovat. Také je učím otevřít se svému prožívání, naslouchat svým pocitům, přijímat je takové, jaké jsou bez posuzování a hodnocení. Většinou máme ze svých pocitů strach, vytěsňujeme je, popíráme, kontrolujeme, stydíme se za ně nebo obviňujeme ze svých pocitů druhé. Pocity ale nejsou abstrakta, ideje, jsou skutečné a potřebují v nás plynout stejně jako krev v těle. Jsou to nejdůležitější zdroje energie, se kterými když se naučíme zacházet citlivě a s úctou, tak mohou přinést velkou změnu v našem životě. Volají po tom, abychom je přijaly, prožívaly a projevovaly, Třetí oblastí, které se věnuji při terapie je mysl, která bývá velice často negativně nastavena, jsou v ní staré sebedestruktivní programy z dětství, které je potřeba prozkoumat a změnit. 

Terapie je pro mě komplexní léčení těla, emocí a mysli, které je u každého klienta jedinečné a specifické, ale je založena na moudrém principu, že čemu věnujeme vědomou a laskavou pozornost, od čeho neutíkáme, s čím nebojujeme, čemu neodporujeme, s čím jsme ochotni být, zůstat, na co se díváme, přijímáme takové, jaké je, se uvolňuje a léčí. Je to jednoduchý a velice efektivní způsob, jak léčit tělo, pocity, myšlenky a uzdravovat svůj život.

Jak probíhá 1.setkání:

Po vzájemném představení v terapeutické místnosti mi klient sdělí, s čím ke mně přichází, jaké má problémy. Pak sama sebe a klienta zakotvím do těla a smyslů pomocí techniky zakotvení do těla a smyslů. Jsou to jednoduché pokyny, které si říkám sama pro sebe nahlas, vykonávám je a klient si je vykonává se mnou sám pro sebe:

„ Pohodlně jsem se posadila…Zavřela jsem si oči a přenesla svou pozornost ke svým chodidlům, na dotek se zemí…Celou váhou svých chodidel se přilepím k zemi….Zakořením se do země jako strom…Tak to jsou má chodidla a mé spojení se zemí…A teď si uvědomuji to, jak tady sedím, dotyk zadku se sedačkou…Dotek rukou…Svá záda, to jak tady sedím…Svá ramena…Svůj krk….To, jak mi sedí hlava na krku tady a teď, dotek rtů a dotek očních víček…A jsem tady a teď ve svém těle a přecházím ke svým smyslům…Promnu si jazykem v ústech. Jak mi to chutná tady a teď? Mám schopnost chuti…Nadechnu se a vydechnu. A znovu nádech a výdech. A do třetice nádech a výdech, začichám si.Tak to je můj čich tady a teď…Na chvilku si otevřu oči a zase zavřu. Tak to je můj zrak, mám schopnost vidět…A nakonec se zaposlouchám do zvuků. Tak to je můj sluch tady a teď…A jsem tady a teď ve svém těle a kotvím svých pět smyslů a dám sama sobě, sám sobě dvě otázky: Jak mi je a s čím přicházím? Ale nic nevymýšlím, jenom se podívám do těla nebo počkám, co ze mě vypluje…Když to vím, tak si můžu otevřít oči nebo si je nechám zavřené a můžu sdílet….“

Klient vnímá své tělo, tělesné signály – např.napětí v různých částech těla, bolest, staženost nebo přímo pocity, které se objevily…

Zůstáváme s tím, co je. Když klient cítí např. v břiše napětí, tak opakuji slovní spojení „Napětí v břiše“ tak dlouho, dokud ho klient cítí ve svém těle. (Napětí v těle souvisí s emočním napětím – se starými emocemi – strachem, hněvem, smutkem, který jsme si nedovolili projevit a které se nashromáždily v těle. Toto emoční napětí, pokud mu nevěnujeme pozornost a nedochází k jeho uvolnění např. dechem, pohybem, tancem, hlasem, je příčinou nemocí, proto je velice prospěšné při terapii s ním začít pracovat.). U problémů ve vztazích používám u klientů techniku aktivní imaginace, kdy si partnera, rodiče, dítě představí se zavřenými očima před sebou a pak naslouchá svému tělu, jak mu je, co cítí.. Když si dovolíme prožít emoce, pocity, které cítíme k dotyčné osobě, dovolíme si cítit svoji „pravdu pocitů“, tak dojde k energetické změně v tomto vztahu, vztah se příjemně promění, uvolní, protože pocity jsou energie...

Svou soustředěnou pozorností a laskavostí pomáhám klientovi přijmout vše, s čím přichází do terapie, zůstávat s tím, co se objevilo. Po letech práce prostřednictvím své nemoci, tance, meditací je moje tělo velice citlivé, silně empatické a tak mi výrazně svou moudrostí při terapiích pomáhá. Provázím klienta léčivým procesem, podporuji ho a pomáhám mu objevovat v sobě vlastní léčivé síly – důvěru ve vlastní tělo, pocity, myšlenky, názory, hodnoty…Pomáhám mu rozvíjet sebedůvěru, sebevědomí a sebelásku.

Terapie trvá většinou dvě hodiny a klient odchází s pocitem uvolnění, klidu, přijetí…

Na konci setkání domlouvám s klientem formální stránky terapie jako je den,hodina další schůzky a finanční částku, kterou za terapii zaplatí, počet plánovaných setkání. Pro krátkodobou terapii doporučuji tři setkání jdoucí po sobě v týdenním intervalu, po kterých už klient cítí terapeutickou změnu a rozhoduje se co dál.