Jste-li v situaci, kdy si nevíte rady sami se sebou, se svými myšlenkami, emocemi, stavy nebo jste prostě nespokojení se svým životem, ráda vám pomůžu najít cestu k uzdravení, cestu k sobě. Vede přes naslouchání vašemu tělu, pocitům a potřebám, ujasnění si myšlenek, abyste sami sebe přivedli „do svého středu“ a zharmonizovali.

Můžete se ke mně objednat na t.č. +420 721 206 874 nebo na e-mail lenka@tanecduse.net.

Mé služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, platíte si je sami.

Cena: osobní terapie 1000 Kč/ 60 minut

párová terapie 1200 Kč/ 60 minut

terapie duše 1200 Kč / 60 minut

Délka každé terapie je individuální, ale většinou jedna terapie trvá 2  hodiny. Počet a frekvence terapií je otázkou vzájemné domluvy podle potřeb klienta. Mé doporučení je 3 terapie za sebou ve 14-denních cyklech, aby klient pocítil vnitřní změnu.

Terapeutická setkání jsou možná:

1. v terapeutické místnosti ve Frýdku–Místku v úterky ( 9–18 hod) a středy (9–13 hod)

2. v mém „přírodním“ domově v Komorní Lhotce dle vzájemné dohody

3. online dle vzájemné dohody

Podmínky terapie: Domluvte si emailem či telefonicky termín terapie. Jste-li nový klient, pošlete prosím do 3 dnů zálohu 1000 Kč na 1.terapii na  účet 195 143 481 / 0300 . Po poslání zálohy je domluvený termín váš. Další termín terapie, pokud si ho nedomluvíme přímo na konci terapie, ode mně dostanete přes sms nebo mailem. Potvrďte mi ho prosím nejpozději do 48 hodin. Platby za terapie jsou hrazeny na místě v hotovosti po proběhlé terapii, případně převodem na účet.  Terapii lze zrušit bez náhrady 48 hodin předem. Pokud se klient neomluví 48 hodin předem (víkend se nepočítá) nebo se omluví později, musí za sezení uhradit 1000 Kč, i když se na něj nedostaví.

Veškerá komunikace na terapii zůstává jenom mezi námi. Dodržuji diskrétnost a mlčenlivost. Terapie může být i anonymní. Výhodou pro vás jsou oproti zdravotnickým zařízením kratší objednávající lhůty, nepotřebujete doporučení od lékaře a nedostanete žádný záznam do zdravotnické dokumentace.

S čím vám mohu hlavně pomoci:

1. Práce s nepříjemnými emocemi a stavy
pocity úzkosti, strachu, hněvu, smutku a deprese, pocity nejistoty a studu, křivdy a viny, zoufalství, bezmoci, bezradnosti, pocity osamělosti, opuštěnosti, prázdnoty, vyhoření, nesmyslnosti života a jiné.

2. Změna vztahu k sobě samému
Klíčovým tématem v životě každého z nás je sebehodnota a sebeláska. Potřebujeme se cítit ve svém těle doma a důvěřovat svým pocitům, své intuici a stát si za svými názory.

3. Léčení vnitřního dítěte
Za mnohými našimi nepříjemnými stavy v přítomnosti se skrývá naše opuštěné vnitřní dítě, které volá po pozornosti, přijetí a lásce.

4. Změna vztahu k partnerovi
Když se otevřeme svým zraněním a začneme je léčit, můžeme změnit vztah k sobě a partnerovi od závislosti k lásce. Tam, kde chybí sebeláska – láska k sobě samému, nemůže být ani skutečná láska v partnerském vztahu.

5. Zlepšení kvality života a osobní rozvoj
Potřebujeme si ujasnit, co chceme ve svém životě. Své přání, touhy, poslání a vize.

6. Aktivní ovlivnění stavu nemoci
psychosomatické a zdravotní problémy

7. Psychospirituální krize

Principy terapie:

Ve své terapeutické praxi vycházím z principu, že všichni jsme tvořeni třemi důležitými částmi: tělem, které nám přináší vjemy, srdcem, které zprostředkovává naše cítění a hlavou, jehož činností je myšlení. Když chceme být zdraví a spokojení, potřebujeme věnovat pozornost všem svým částem: uspokojovat potřeby těla a pečovat o něj, vnímat a přijímat své pocity (ať už příjemné či nepříjemné) a uvědomovat si své myšlenky. Jedině tak můžeme zajistit důležitou rovnováhu a  zdraví ve svém životě.

V této době je velice časté, že lidé věnují mnohem více pozornosti svým myšlenkám než pocitům a potřebám svého těla. Žijí v povinnostech, starostech, obavách a pochybnostech  – „ve své hlavě“, Velice často si neumějí užít přítomný okamžik, ale žijí v křivdách a bolestech minulosti nebo v obavách z budoucnosti. Mají narušenou komplexní rovnováhu a pociťují psychické nebo zdravotní problémy. Necítí se ve svých životech spokojeni a šťastni.

Při terapii pomáhám lidem obnovit harmonickou rovnováhu mezi tělem, srdcem a hlavou. Přivádím je k vnímání jejich těla, tělesných signálů, pomáhám jim se uzemňovat. Také je učím otevřít se svému prožívání, naslouchat svým pocitům, přijímat je takové, jaké jsou bez posuzování a hodnocení. Většinou máme ze svých pocitů strach, vytěsňujeme je, popíráme, kontrolujeme, stydíme se za ně nebo obviňujeme ze svých pocitů druhé. Pocity ale nejsou abstrakta, ideje, jsou skutečné a potřebují v nás plynout stejně jako krev v těle. Jsou to nejdůležitější zdroje energie, se kterými když se naučíme zacházet citlivě a s úctou, tak mohou přinést velkou změnu v našem životě. Volají po tom, abychom je přijaly, prožívaly a projevovaly, Třetí oblastí, které se věnuji při terapie je mysl, která bývá velice často negativně nastavena, jsou v ní staré sebedestruktivní programy z dětství, které je potřeba prozkoumat a změnit. 

Terapie je pro mě komplexní léčení těla, emocí a mysli, které je u každého klienta jedinečné a specifické, ale je založena na moudrém principu, že čemu věnujeme vědomou a laskavou pozornost, od čeho neutíkáme, s čím nebojujeme, čemu neodporujeme, s čím jsme ochotni být, zůstat, na co se díváme, přijímáme takové, jaké je, se uvolňuje a léčí. Je to jednoduchý a velice efektivní způsob, jak léčit tělo, pocity, myšlenky a uzdravovat svůj život.

Jak probíhá 1. setkání:

Po vzájemném představení v terapeutické místnosti mi klient sdělí, s čím ke mně přichází, jaké má problémy. Pak sama sebe a klienta zakotvím do těla a smyslů pomocí techniky zakotvení do těla a smyslů. Jsou to jednoduché pokyny, které si říkám sama pro sebe nahlas, vykonávám je a klient si je vykonává se mnou sám pro sebe:

„ Pohodlně jsem se posadila…Zavřela jsem si oči a přenesla svou pozornost ke svým chodidlům, na dotek se zemí… Celou váhou svých chodidel se přilepím k zemi… Zakořením se do země jako strom… Tak to jsou má chodidla a mé spojení se zemí… A teď si uvědomuji to, jak tady sedím, dotyk zadku se sedačkou… Dotek rukou…Svá záda, to jak tady sedím…Svá ramena… Svůj krk… To, jak mi sedí hlava na krku tady a teď, dotek rtů a dotek očních víček… A jsem tady a teď ve svém těle a přecházím ke svým smyslům… Promnu si jazykem v ústech. Jak mi to chutná tady a teď? Mám schopnost chuti… Nadechnu se a vydechnu. A znovu nádech a výdech. A do třetice nádech a výdech, začichám si. Tak to je můj čich tady a teď… Na chvilku si otevřu oči a zase zavřu. Tak to je můj zrak, mám schopnost vidět… A nakonec se zaposlouchám do zvuků. Tak to je můj sluch tady a teď… A jsem tady a teď ve svém těle a kotvím svých pět smyslů a dám sama sobě, sám sobě dvě otázky: Jak mi je a s čím přicházím? Ale nic nevymýšlím, jenom se podívám do těla nebo počkám, co ze mě vypluje… Když to vím, tak si můžu otevřít oči nebo si je nechám zavřené a můžu sdílet….“

Klient vnímá své tělo, tělesné signály – např. napětí v různých částech těla, bolest, staženost nebo přímo pocity, které se objevily…

Zůstáváme s tím, co je. Když klient cítí např. v břiše napětí, tak opakuji slovní spojení „Napětí v břiše“ tak dlouho, dokud ho klient cítí ve svém těle. (Napětí v těle souvisí s emočním napětím – se starými emocemi – strachem, hněvem, smutkem, který jsme si nedovolili projevit a které se nashromáždily v těle. Toto emoční napětí, pokud mu nevěnujeme pozornost a nedochází k jeho uvolnění např. dechem, pohybem, tancem, hlasem, je příčinou nemocí, proto je velice prospěšné při terapii s ním začít pracovat.). U problémů ve vztazích používám u klientů techniku aktivní imaginace, kdy si partnera, rodiče, dítě představí se zavřenými očima před sebou a pak naslouchá svému tělu, jak mu je, co cítí.. Když si dovolíme prožít emoce, pocity, které cítíme k dotyčné osobě, dovolíme si cítit svoji „pravdu pocitů“, tak dojde k energetické změně v tomto vztahu, vztah se příjemně promění, uvolní, protože pocity jsou energie...

Svou soustředěnou pozorností a laskavostí pomáhám klientovi přijmout vše, s čím přichází do terapie, zůstávat s tím, co se objevilo. Po letech práce prostřednictvím své nemoci, tance, meditací je moje tělo velice citlivé, silně empatické a tak mi výrazně svou moudrostí při terapiích pomáhá. Provázím klienta léčivým procesem, podporuji ho a pomáhám mu objevovat v sobě vlastní léčivé síly – důvěru ve vlastní tělo, pocity, myšlenky, názory, hodnoty… Pomáhám mu rozvíjet sebedůvěru, sebevědomí a sebelásku.

Terapie trvá většinou dvě hodiny a klient odchází s pocitem uvolnění, klidu, přijetí…

Na konci setkání domlouvám s klientem formální stránky terapie jako je den, hodina další schůzky a finanční částku, kterou za terapii zaplatí, počet plánovaných setkání. Pro krátkodobou terapii doporučuji tři setkání jdoucí po sobě v týdenním intervalu, po kterých už klient cítí terapeutickou změnu a rozhoduje se co dál.