Vážení klienti,

abych mohla plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle současné legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje.

K tomu sděluji:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce, tedy já Lenka Krejčí.

Vaše osobní údaje zpracovávám na základě vašich objednávek na služby mnou poskytované.

Právním důvodem tohoto dokumentu je váš souhlas s používáním vašich osobních údajů, který mně poskytujete, a který můžete kdykoli odvolat.

Zpracovávám:

  • jméno a příjmení,

  • telefonní kontakt,

  • někdy emailovou adresu (podle vaší zvolené komunikace se mnou).

Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, třetí straně jen v případě účetnictví (jméno a příjmení), a jinak nikomu jinému.

Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu nikomu dalšímu. Pokud dáte souhlas, tak tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správci přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

  
  RNDr. Lenka Krejčí
  IČO:  74077741
  Sídlo provozovny: Ostrava–Hrabůvka, Mládeže 508/10
  e-mail: lenka@tanecduse.net
  tel.: +420 721 206 874